Parfümör Kime Denir?

Parfümün kodlarını okuyan, pek çoğumuzun sadece bir bütün olarak aldığı kokunun içindeki katmanları tek tek hisseden ve notaları birbirine bağlayan parfüm uzmanlarına parfümör adı verilir. Parfümörleri başarıya ulaştıran koku alma yeteneği zaman içinde geliştirilebilen bir yetenek olmasına rağmen genel inanışa göre özellikle bazı parfümörler doğuştan yeteneklidir.

Bir Meslek Olarak Parfümörlük

Parfümeri sanatı ve kimya arasında önemli bir bağ vardır. Parfümörlere koku kimyagerleri denilmesinin en önemli nedeni de bu bağdır. En bilindik tanımıyla parfümör çeşitli ürün kategorileri için kokular üreten kişidir. Ürün kategorileri arasında parfümün yanısıra kolonyalar, kişisel bakım malzemeleri, oda kokuları, deterjanlar, kozmetik ürünleri, kırtasiye hatta tekstil ürünleri bile olabilir. Eğer yetenekli bir parfümör ile aynı odada iseniz onun, iki bina sonrasındaki bahçede açan yaseminin kokusunu aldığına emin olabilirsiniz. Ne yazık ki aynı hassasiyetle kötü kokuları da alıyor olmaları mesleklerinin en büyük dezavantajıdır.
Kısaca parfümörlük mesleğini sadece parfüm sektörü ile ilgili değildir. Bazı ürünler için koku ürünün amacın ve işlevini temsil eder. Kolonya, deodorant ve oda kokuları gibi… Ama bazen de bir ürünün satın alma kararını etkileyen bir özelliktir.
Ortaya yepyeni bir koku çıkarılmak isteniyorsa parfümöre hayal edilen koku ile ilgili ayrıntılı bilgi verilir. Bu süreçte parfümörün uzmanlığı doğru bilgiyi alabilmekten başlar.

Koku Sanatı

Parfümörlük bir sanattır ve parfümörler eğitimli profesyonel sanatçılardır. Parfümörler bir kokunun ortaya çıkma sürecinde gereken hassas dengeyi elde etmek için uzun saatler ve elbette çok uzun yıllar çalışırlar. Parfümörlük bir açıdan sanat olarak görülse de iyi bir parfümör olmak için gerekli eğitim süreci zihinsel olarak yoğun, titiz ve uzundur.
Parfümörlük mesleğine başlanan ilk dönemde, yüzlerce doğal ve sentetik esans incelenir ve esanslar arasındaki farklar analiz edilir. Esansların ait oldukları koku aileleri de dahil olmak üzere aslında kokular bir nevi ezberlenir. Koku ezberlemek herhangi bir formülü ezberlemekten farklıdır. Parfümörler kokuları beyinlerinde depolarken bazen kendilerine has anımsatma çapaları kullanırlar. Koku hafızası günden güne güçlenen parfümör adayları ustalık kazandıkça farklı notaları bir araya getirerek yeni koku piramitleri oluşturma yetileri de gelişir.
Parfümörlerin zihninde sonsuz olasılıklar vardır ve onlar sonsuz olasılıkları yetenekleri ve bilgileriyle cazibe merkezine dönüştürürler.

Parfümörlerin En Önemli Özellikleri

  • İyi bir parfümör ilham arar ve yenilikçidir.
  • Kendisini yenilemek için sürekli koku egzersizleri yaparak koku hafızasını geliştirir.
  • Koku sanatı gözle görülemez ama koku uzmanlarının koku alma yetileri, tıpkı görme duyusu olmayan biri gibi ileri düzeyde gelişir.
  • Parfümör tasarladığı kokuda dengeyi ve notaların birbirleriyle uyum içinde olması arar.
  • Kullandığı her bir nota çok güzel olsa da önemli olan özgün ve kişilikli bir sonuç için doğru harmanlamayı yapabilmektir.
  • Bir ressam üretim sürecinde paletine odaklanır, parfümör ise koku hafızasına ve hislerine odaklanır.

Her mesleğin aşkla ve ruhla yapılması ortaya çıkan işin değerini artırır. Büyüklerimizin her zaman söylediği gibi sadece simit satacak bile olsanız ortaya ruhunuzu ve kalbinizi vererek fark oluşturursunuz. Parfümörlük ise aşktan başka bir duygu ile yapılamaz. Koku, insanları birbirine, anılara, mekanlara ve olaylara bağlayan çok güçlü bir duygudur. Ve parfümörün sırrı bu bağı ustaca kurmakta yatar.